Projectomschrijving

Zorg bij cliënten met een vervuild huishouden is complex en zorgverleners in de wijkverpleging weten niet altijd hoe te handelen.

Doel

Het doel van deze knelpuntenanalyse is inzicht geven in de aard van de ervaren knelpunten en de oplossingsrichtingen hiervoor.

Werkwijze

Knelpunten worden geïnventariseerd in een literatuurstudie en via 20-25 individuele interviews met cliënten, naasten, professionals in de wijkverpleging en andere zorgverleners en professionals die te maken krijgen met mensen met een vervuild huishouden. In 3 focusgroepen worden de opgehaalde knelpunten besproken en oplossingsrichtingen geïnventariseerd. Het onderzoek resulteert in een advies aan V&VN.

Download

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website