Projectomschrijving

Zorg bij cliënten met een vervuild huishouden is complex en zorgverleners in de wijkverpleging weten niet altijd hoe te handelen.

Doel

Het doel van deze knelpuntenanalyse was inzicht krijgen in het (wijk)verpleegkundig en verzorgend handelen bij cliënten met een vervuild huishouden en hoe deze knelpunten kunnen verminderen.

Resultaat

De knelpunten hadden te maken met de wijze waarop de zorg en ondersteuning georganiseerd is en de vaak gebrekkige samenwerking tussen organisaties, onduidelijkheden over hoe wijkverpleging het beste geboden wordt, en de competenties van de wijkverpleging. Deze knelpunten verminderen door betere ketenzorgafspraken op regionaal niveau, meer samenwerking rondom een cliënt, één zorgcoördinator per cliënt, een expertiseteam en ondersteunende middelen binnen organisaties voor wijkverpleging, en het scholen van de wijkverpleging.

Downloads

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website