Projectomschrijving

Doel

Het verkrijgen van inzicht in knelpunten in het verpleegkundig en verzorgend handelen bij compressietechnieken (onder andere zwachtelen).

Werkwijze

De knelpuntenanalyse (startdatum 1 september 2020, looptijd 7 maanden) kent de volgende onderdelen:

  1. LITERATUURONDERZOEK naar knelpunten bij toepassing van compressietechnieken.
  2. PRAKTIJKRAADPLEGING om in kaart te brengen welke knelpunten er zijn bij compressietechnieken en wat de gewenste oplossingsrichtingen zijn. De praktijkraadpleging bestaat uit:
    • INTERVIEWS met (vertegenwoordigers van) cliënten/ouderen en mantelzorgers, verpleegkundigen, verzorgenden en andere professionals.
    • ONLINE VRAGENLIJSTONDERZOEK onder ongeveer 1.500 verpleegkundige en verzorgende beroepsbeoefenaren uit verschillende sectoren.
    • FOCUSGROEP met zorgprofessionals en belangenbehartigers van cliënten/ouderen.

Advies

Op basis van alle projectonderdelen worden adviezen opgesteld voor de aanpak van knelpunten. De resultaten en adviezen worden beschreven in een openbaar rapport.

Downloads

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website