Projectomschrijving

Welke knelpunten ervaren verpleegkundigen en verzorgenden bij het toepassen van compressietechnieken bij hun cliënten? Dat was de centrale vraag in dit project. Een ruime meerderheid van de verpleegkundigen en verzorgenden ervaart knelpunten. Meest genoemd bij het zwachten is het niet uitvoeren van een enkel-armindex door de voorschrijver. Bij de therapeutisch elastische kousen is het onvoldoende vergoeden van hulpmiddelen het grootste knelpunt. De meeste professionals zien als oplossingsrichtingen meer scholing over compressietechnieken en betere samenwerkingsafspraken met betrokken discplines.

Doel

Het project geeft inzicht in knelpunten in het verpleegkundig en verzorgend handelen bij compressietechnieken (onder andere zwachtelen).

Werkwijze

De knelpuntenanalyse omvat de volgende onderdelen:

  1. Literatuuronderzoek
  2. Praktijkraadpleging: kwalitatieve interviews met cliënten en zorgprofessionals en een online survey onder verpleegkundige en verzorgende professionals
  3. Online focusgroep met verpleegkundige en verzorgende professionals en cliënt(vertegenwoordiger)
  4. Formulering van adviezen voor V&VN en een rapportage

Resultaten

Het project heeft inzicht opgeleverd in de knelpunten die verpleegkundige en verzorgende professionals ervaren bij de toepassing van compressietechnieken en inzicht in de oplossingen die zij geschikt vinden om deze knelpunten aan te pakken. Deze inzichten zijn vertaald in een rapport en een infographic.

Downloads

Aanbevelingen

De aanbevelingen uit dit project zijn:

  1. Investeeer niet in de ontwikkeling van een monodisciplinaire richtlijn over compressietechnieken
  2. Investeer wel in (bij)scholing over de verschillende compressietechnieken
  3. Maak duidelijke samenwerkingsafspraken met (huis)artsen
  4. Beïnvloed samen met cliëntenbelangenorganisaties het vergoedingsbeleid van zorgverzekeraars

Meer informatie

Knelpuntenanalyses in de wijkverpleging

Om de de kwaliteit van zorg te behouden en te vergroten, is inzicht nodig in de knelpunten in het wijkverpleegkundig handelen zodat die aangepakt kunnen worden. Daarom financieren we knelpuntenanalyses op verschillende onderwerpen. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website