Projectomschrijving

Sinds 2015 worden kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in de wijkverpleging ontwikkeld. Zonder systematische implementatie valt het gebruik van standaarden tegen.

Doel

Doel van dit project is het opleiden van implementatiecoaches die de invoering van de standaarden in hun eigen organisatie kunnen begeleiden.

Werkwijze

Er worden 15 wijkverpleegkundigen of verpleegkundig specialisten in de wijkverpleging opgeleid. De opleiding bestaat uit een basisscholing van 6-8 dagen verdeeld over 6 maanden. Daarna volgt een follow-up traject van 12 maanden om de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen. De opleiding is gericht op implementatiekennis en -vaardigheden, persoonlijke effectiviteit en coachingsvaardigheden. Door netwerkvorming van deze coaches, wordt gebouwd aan een landelijke implementatie infrastructuur. De coaches zorgen voor uitwisseling van informatie en ervaring tussen organisaties.

Implementatie van kwaliteitsstandaarden in de wijkverpleging

Het ontwikkelen en beschikbaar hebben van kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden betekent niet automatisch dat de kennis uit kwaliteitsstandaarden wordt toegepast in de dagelijkse verpleegkundige zorgverlening. Daarom investeren we onder andere in het opleiden en de netwerkvorming van implementatiecoaches.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website