Projectomschrijving

Om kwaliteit van zorg in de wijk te verbeteren en te borgen is het niet alleen van belang dat er kwaliteitsstandaarden zijn, maar ook dat in de wijkverpleging (verpleegkundigen en verzorgenden) deze standaarden goed en bewust worden toegepast. Bij zorgverleners ontbreekt soms kennis over kwaliteitsstandaarden en/of zij missen de (reflectie)vaardigheden en ondersteuning om de standaarden bewust en weloverwogen toe te passen.

Doel en werkwijze

Wij gaan met ons project een bijdrage leveren aan het ‘goed en bewust toepassen’ van kwaliteitsstandaarden en werken aan de doorontwikkeling van de reflectiemethode CURA tot de CURA-Zorg-voor-Kwaliteit (CURA-ZvK). Dit project is een samenwerkingsverband van 3 zorgorganisaties in de regio Rotterdam (MOB, Laurens, Zorg door Contact), 2 onderwijsinstellingen (Albeda en Hogeschool Rotterdam) en 2 onderzoeksafdelingen (Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam en Metamedica, Amsterdam UMC) in de vorm van een participatief actieonderzoek in 4 fasen.

Reflectiemethoden doorontwikkelen in proeftuinen

Reflectiemethoden (zoals intercollegiale toetsing, klinische lessen, scholingsmateriaal) ondersteunen verpleegkundigen en verzorgenden bij het bewust toepassen van kwaliteitsstandaarden. Daarom financieren we 3 projecten die reflectiemethodieken (door)ontwikkelen. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website