Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (ggz) kunnen zorg leveren met of zonder een contract met de zorgverzekeraar. Hun keuze hiervoor hangt onder andere samen met het tarief en het volume van de zorg dat gepaard gaat met deze contracten. Veldpartijen (waaronder de koepels van ggz-aanbieders) en het ministerie van VWS hebben

in het hoofdlijnenakkoord ggz 2016-2019 afgesproken dat er in de ggz meer gecontracteerde zorg moet plaatsvinden (in plaats van ongecontracteerde zorg). Veel partijen zijn betrokken bij het opstellen van de tarieven en contractvoorwaarden voor de ggz. Dit is een complex proces en niet voor alle partijen helder. Een van de doelen in het hoofdlijnenakkoord is, de partijen te ondersteunen bij het

contracteringsproces. De ‘Procesclub’– een subwerkgroep van de Landelijke Werkgroep Stimuleren Contracteren –spant zich hiervoor in door het contracteringsproces inzichtelijk

te maken voor onder meer de ggz-aanbieders. De club heeft een uitgebreid‘stromenschema’ gemaakt met daarin alle partijen die direct of indirect betrokken zijn bij

het contracteringsproces voor de ggz vanuit de Zorgverzekeringswet, inclusief hun activiteiten en de fase waarin zij een rol vervullen in het proces. Het stroomschema legt de complexiteit van het systeem bloot, maar helpt ggz-aanbieders nog niet om het voor

henzelf beknopt uit te leggen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website