Projectomschrijving

Op 12 oktober 2020 is het advies voor de vernieuwing van de beroepenstructuur in de psychologische zorg aangeboden aan het ministerie van VWS, de ondertekenaars van het Hoofdlijnenakkoord ggz en aan het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt).

Met dit advies wordt de beroepenstructuur voor psychologen duidelijker en beter uit te leggen. Dit helpt bij het beter (door)verwijzen van personen die psychologische zorg nodig hebben. Om het advies in de praktijk te brengen, moet de sector nog flink wat werk verzetten.

Doel

In dit project voeren we om een impactanalyse van het advies uit, waarna de minister van VWS een principebesluit kan nemen over het advies. Deze impactanalyse gaat onder andere in op de effecten van het advies op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de psychologische zorg.

Stuurgroep

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologie (NVGzP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) vormen de stuurgroep die de impactanalyse uitvoert.

Vervolgproject

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website