Projectomschrijving

Er bestaan veel verschillende beroepstitels voor psychologen. Dit is onduidelijk voor cliënten, naasten en zorgprofessionals. Beroepsverenigingen van psychologen werken daarom aan een verduidelijking.

Doel

Het doel is een beroepenstructuur voor psychologen die begrijpelijker en beter uit te leggen is. Dit helpt bij het beter (door)verwijzen van personen die psychologische zorg nodig hebben.

Aanpak

Het advies is gericht op de universitaire beroepen in de psychologische zorg. Het advies wordt opgesteld in een stuurgroep. Deze bestaat uit de voorzitters van het NIP, de NVGzP, de NVP, LVVP en P3NL. De stuurgroep raadpleegt regelmatig met betrokkenen bij de psychologische beroepen. De stuurgroep levert het advies eind 2020 op aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere betrokkenen.

Andere projecten vanuit kwaliteitsgelden hoofdlijnenakkoord ggz

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website