Projectomschrijving

De KNOV is de beroepsvereniging van verloskundigen. Zij ondersteunt haar leden op verschillende terreinen zodat zij zo een zo goed mogelijke geboortezorg kunnen leveren. Daarbij is de KNOV een netwerkvereniging waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis en kunde van de leden zelf.

Kwaliteitsbeleid

Binnen het werk van de KNOV neemt het kwaliteitsbeleid een centrale plaats in. Met dit beleid zet de KNOV zich in om kwalitatieve, hoogwaardige zorg door verloskundigen te faciliteren. Dit doet zij onder andere door:

  • (multidisciplinaire) kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen
  • kwaliteitsstandaarden te implementeren
  • verloskundigen te ondersteunen door vernieuwingen en innovaties in de praktijk te introduceren
  • het proces van introductie van vernieuwingen en innovaties in de praktijk te ondersteunen

Participatie en beoordeling

Bij alle activiteiten ziet de KNOV erop toe dat cliëntenorganisaties actief kunnen participeren. Voor de verantwoorde en transparante beoordeling van kwaliteitsprojecten is er binnen de KNOV een commissie ‘Kwaliteitsbeleid’ ingesteld.

Meer informatie

Andere projecten vanuit kwaliteitsgelden verloskunde

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website