Projectomschrijving

De KNOV is de beroepsvereniging van verloskundigen. Zij ondersteunt haar leden op verschillende terreinen zodat zij zo goed mogelijk kunnen opereren binnen de dynamische geboortezorg. Daarbij is de KNOV een netwerkvereniging waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis en kunde van de leden zelf.

Kwaliteitsbeleid

Binnen het werk van de KNOV neemt het kwaliteitsbeleid een belangrijke plaats in. Met dit beleid beoogt de KNOV hoogwaardige kwalitatieve zorg door verloskundigen te faciliteren. Onder andere door middel van ontwikkelingen implementeren van (multidisciplinaire) kwaliteitsstandaarden, verloskundige scholing & begeleiding en activiteiten gericht op de versterking van een positieve bevallingservaring en regie van de vrouw.

Participatie en beoordeling

Bij alle activiteiten ziet de KNOV erop toe dat (regionale) cliëntenorganisaties actief kunnen participeren. De kwaliteitsprojecten via de Kwaliteitsgelden zijn in lijn met dit beleid. Voor de verantwoorde en transparante beoordeling van kwaliteitsprojecten is er binnen de KNOV een commissie ‘Kwaliteitsbeleid’ ingesteld.

Meer informatie

Andere projecten vanuit kwaliteitsgelden verloskunde

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website