Projectomschrijving

Doel

Het doel van dit programma is de medisch specialistische zorg in het kader van de COVID-19 epidemie te verbeteren. Het gaat om de (na)zorg voor patiënten met COVID-19, maar ook knelpunten die kunnen ontstaan voor andere patiëntengroepen. Alle activiteiten van dit programma passen onder de Kaderbrief SKMS 2.

Activiteiten

Activiteiten binnen het programma zijn ingedeeld in 2 programmalijnen:

 1. Activiteiten gericht op kennisdeling en het beschrijven van goede zorg:
  • kennisdelen tussen ervaringsdeskundigen
  • uitwerken van vragen van wetenschappelijke verenigingen die leiden tot evidence based standpunten
  • opstellen, uniformeren, delen en onderhouden van protocollen/leidraden/richtlijnen
  • ontwikkelen van patiëntinformatie (thuisarts)
    
 2. Overige activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de zorg:
  • ondersteunende materialen voor zorgverlening in de praktijk
  • aanpassen van kwaliteitsregistraties
  • kennisagenda’s
  • materialen voor bij- en nascholing en peer support

 

Andere projecten vanuit kwaliteitsgelden medisch-specialistische zorg

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website