Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De POH-GGZ functie is de afgelopen jaren in bijna alle huisartspraktijken onderdeel geworden van het huisartsenteam. Verschillende beroepsgroepen vervullen de functie van POH-GGZ, waaronder sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkenden. Er is veel diversiteit in de wijze waarop de functie POH-GGZ wordt uitgevoerd, als gevolg van de verschillende achtergronden in (aanvullende) opleiding van degenen die deze functie vervullen, en verschillende werkzaamheden en behoeften in de huisartspraktijken. De deelnemende partijen willen meer eenheid in de uitvoering van de functie POH-GGZ in de huisartsenpraktijk bereiken afgestemd op het taakgebied van de huisartsenzorg. Er moet duidelijkheid ontstaan over de zorg die geboden wordt door POH’s-GGZ voor patiënten, POH’s-GGZ, huisartsen, zorgverzekeraars en andere stakeholders.

Het landelijk overleg POH-GGZ wil in 2022 onder leiding van een extern begeleider werken aan de vaststellen van de hoofdlijnen van de governance van een onafhankelijk kwaliteitsregister.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website