Projectomschrijving

De functie Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) is de afgelopen jaren in bijna alle huisartspraktijken onderdeel geworden van het huisartsenteam. Verschillende beroepsgroepen vervullen de functie van POH-GGZ, waaronder sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkenden. Daardoor is er veel diversiteit in de wijze waarop de functie POH-GGZ wordt uitgevoerd.

Doel en werkwijze

In 2022 werkte het landelijk overleg POH-GGZ, onder leiding van een extern begeleider, aan het vaststellen van de hoofdlijnen van de governance van een onafhankelijk kwaliteitsregister voor de POH-GGZ. Door dit kwaliteitsregister willen we dat er meer eenheid komt in de uitvoering van de functie POH-GGZ in de huisartsenpraktijk, afgestemd op het taakgebied van de huisartsenzorg. Er moet duidelijkheid ontstaan over de zorg door POH’s-GGZ voor patiënten, POH’s-GGZ, huisartsen, zorgverzekeraars en andere betrokken.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website