Projectomschrijving

Als mede-ondertekenaar van het Hoofdlijnenakkoord GGZ levert MIND een bijdrage aan juiste zorg op de juiste plek, met de mens centraal. We spelen een sleutelrol bij het informeren van de cliënt/naaste over psychische gezondheid en herstelmogelijkheden, opleiding/inzet van ervaringsdeskundigen, ontwikkeling van organisaties/tools voor zelfregie en herstel, bevorderen van participatie en de bespreekbaarheid van psychische problemen.

Doel

We richten ons in dit project op:

  • Het versterken, professionaliseren en verbinden van een beweging van cliënten, naasten en betrokkenen.
  • (Door)ontwikkelen van ons aanbod van digitale patiënten-/naasteninformatie, anonieme laagdrempelige hulp en verwijzing (ook preventief).
  • Kwaliteitsverbetering van de zorg door inbreng van ervaringsperspectief van cliënten/naasten aan (bij- en na)scholingsaanbod voor zorgprofessionals.
  • Werken aan kwaliteit vanuit cliënten-/naastenperspectief door uitreiken van kwaliteitssterren op diverse aspecten van zorg (naasten en herstel).

Andere projecten vanuit kwaliteitsgelden hoofdlijnenakkoord ggz

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website