Projectomschrijving

Richtlijnen zijn aanbevelingen gericht op verbetering van kwaliteit van zorg en gebaseerd op recente literatuur en praktijk. Dankzij richtlijnen kunnen zorgverleners beter invulling geven aan wensen, waarden en behoeften van patiënten.

Herziening richtlijnen palliatieve zorg

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Artsenfederatie KNMG werken aan actuele en betrouwbare informatie in de vorm van richtlijnen voor zorgverleners in de palliatieve zorg voor onder andere huisartsen, medisch specialisten en verpleegkundigen. 28 richtlijnen palliatieve zorg voldoen niet aan kwaliteitseisen. Dat maakt herziening noodzakelijk.

Doelgroepen

In 2021 wordt gewerkt aan de richtlijnen:

 • palliatieve zorg bij mensen met COPD
 • palliatieve zorg bij mensen met ALS
 • palliatieve sedatie
 • palliatieve zorg bij kinderen
 • palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking
 • obstipatie
 • rouw
 • angst
 • depressie
 • hik
 • jeuk
 • zweten
 • delier
 • dementie
 • urogenitale problemen
 • slaapproblemen
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website