Projectomschrijving

Richtlijnen zijn aanbevelingen gericht op verbetering van kwaliteit van zorg en gebaseerd op recente literatuur en praktijk. Dankzij richtlijnen kunnen zorgverleners beter invulling geven aan wensen, waarden en behoeften van patiënten. Richtlijnen ondersteunen besluitvorming en zorgen voor minder praktijkverschillen.

Herziening richtlijnen palliatieve zorg

In het meerjarenplan richtlijnen palliatieve zorg werken Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Artsenfederatie KNMG aan actuele en betrouwbare informatie in de vorm van richtlijnen voor zorgverleners in de palliatieve zorg voor onder andere huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch-specialisten en verpleegkundigen. Hierbij is ook een aantal leden vanuit de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties betrokken. 28 richtlijnen palliatieve zorg zijn niet actueel en voldoen niet aan de huidige kwaliteitseisen (medisch-specialisten richtlijnen 2.0 en AQUA). Dat maakt herziening noodzakelijk.

Onderwerpen van de richtlijnen

In 2021 wordt gewerkt aan de volgende richtlijnen. Voor enkele onderwerpen ontwikkelen we actuele informatie in de vorm van een handreiking.

 • palliatieve zorg bij mensen met COPD
 • palliatieve zorg bij mensen met ALS
 • palliatieve sedatie
 • palliatieve zorg bij kinderen
 • palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking
 • obstipatie
 • rouw
 • angst
 • depressie
 • hik
 • jeuk
 • zweten
 • delier
 • dementie
 • urogenitale problemen
 • slaapproblemen

Meer informatie

Andere projecten vanuit kwaliteitsgelden palliatieve zorg

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website