Projectomschrijving

Doel

Het doel van dit project is een bijdrage leveren aan het Hoofdlijnenakkoord ggz voor wat betreft het Model Kwaliteitsstatuut.

Aanpak

Dit project maakt onder andere mogelijk dat zorgaanbieders in de ggz hun eigen kwaliteitsstatuut kunnen indienen en/of aanpassen en laten toetsen op de online omgeving www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Hierdoor wordt inzichtelijk of een zorgaanbieder over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut beschikt.

Andere projecten vanuit kwaliteitsgelden hoofdlijnenakkoord ggz

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website