Projectomschrijving

Herziening richtlijnen palliatieve zorg

Richtlijnen zijn aanbevelingen gericht op verbetering van kwaliteit van zorg en gebaseerd op recente literatuur en praktijk. Dankzij richtlijnen kunnen zorgverleners beter invulling geven aan wensen, waarden en behoeften van patiënt en naasten. Richtlijnen ondersteunen besluitvorming en zorgen voor minder praktijkverschillen. 28 landelijke richtlijnen palliatieve zorg zijn niet actueel en voldoen niet aan kwaliteitseisen. Herziening van deze richtlijnen is daarom noodzakelijk.

Doel en doelgroepen

Actuele en betrouwbare informatie in de vorm van richtlijnen voor zorgverleners in de palliatieve zorg. Dat is waar Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Artsenfederatie KNMG aan werken voor onder andere huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, geestelijk verzorgers, etc.

Onderwerpen

De onderwerpen waar in 2020 aan gewerkt wordt zijn onder andere:

  • palliatieve zorg bij kinderen
  • palliatieve zorg voor mensen met COPD
  • palliatieve zorg voor mensen met ALS
  • palliatieve sedatie

Meer informatie

Andere projecten vanuit kwaliteitsgelden palliatieve zorg

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website