Projectomschrijving

Programma richtlijnen NHG

Het NHG gebruikt de kwaliteitsgelden als een belangrijke bijdrage voor het up to date houden van haar richtlijnenprogramma. Daarbij spelen we ook in op urgente vraagstukken, bijvoorbeeld COVID-19 vraagstukken waarbij de nodige ondersteunende kennis moest worden ontwikkeld.

Specialistische NHG Standaarden en Behandelrichtlijnen

Specialistische NHG Standaarden en Behandelrichtlijnen vormen het fundament onder het medisch handelen van de huisarts. Ze ondersteunen de klinische besluitvorming en dragen bij aan betere zorg, meer transparantie en minder ongewenste praktijkvariatie. Een NHG Standaard of NHG Behandelrichtlijn is gebaseerd op het best beschikbare wetenschappelijke bewijs en is op een systematische en transparante wijze ontwikkeld. De NHG Standaarden en Behandelrichtlijnen voldoen aan de internationale kwaliteitseisen zoals vastgelegd in het AGREE II-instrument en worden ontwikkeld met behulp van GRADE-methodiek (Grading Recommendation Assesment, Development and Evaluation). Daarin is het patiëntperspectief goed geborgd. Binnen de standaarden en behandelrichtlijnen worden verschillende categorieën onderscheiden (complex, gemiddeld en behandelrichtlijnen). Deze categorieën hebben een herzieningstermijn van respectievelijk 2, 5, 10, of 15 jaar.

NHG-formularium

Binnen de richtlijnen worden ook aanbevelingen gedaan op het gebied van medicamenteus beleid. Dit doen wij op een systematische, transparante wijze en vormen met elkaar ook een apart NHG-formularium. In het NHG-formularium zijn de aanbevelingen in het beleid (zowel niet- farmacotherapeutisch als farmacotherapeutisch) van alle NHG-Standaarden, NHG-Behandelrichtlijnen, NHG-Standpunten, Lesa’s en NHG-MDR-en digitaal vertaald in korte stap en achtergrondteksten, gerangschikt op ICPC-code.  

Meer informatie

Voorbeelden van onze richtlijnen kunt u vinden op: www.nhg.org/richtlijnen-praktijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website