Projectomschrijving

Elke patiënt dient de beste zorg te krijgen, afgestemd op de reële zorgbehoefte, verleend door de daarbij passende professional in de meest geschikte setting.

Kwaliteitsbeleid Medisch Specialisten

Het verbeteren en borgen van de kwaliteit van de medisch specialistische zorg is de primaire verantwoordelijkheid van de medisch specialist. Het Kwaliteitsbeleid Medisch Specialisten stelt de medisch specialisten in staat hun professionele verantwoordelijkheid voor (het continu verbeteren van) de kwaliteit van de medisch specialistische zorg in Nederland waar te maken.

Doel

Door het beschikbaar stellen van de kwaliteitsgelden wordt het ontwikkelen en onderhouden van het kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten geborgd.

Activiteiten

Activiteiten die hierbij horen en tot doel hebben de kwaliteit van de medisch specialistische zorg te verbeteren, zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen, kwaliteitsvisitaties en -registraties.

Andere projecten vanuit kwaliteitsgelden medisch-specialistische zorg

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website