Projectomschrijving

Doel

Alliantie kwaliteit in de GGZ (Akwa GGZ) ondersteunt een continue en planmatige ontwikkeling van de kwaliteit van de zorg in de ggz.

Activiteiten

In 2020 onderneemt Akwa GGZ onder andere activiteiten met betrekking tot het:

  • ontwikkelen en beheren van kwaliteitsstandaarden
  • opstellen van een set aan indicatoren en meetinstrumenten voor gebruik in de individuele behandelrelatie
  • stimuleren, faciliteren en ondersteunen van de sector bij de implementatie van standaarden, indicatoren en meetinstrumenten
  • faciliteren van leren en verbeteren in netwerken in de ggz met behulp van uitwisseling van informatie die voortkomt uit toepassing van ROM in de behandeling

Samenwerking

Akwa GGZ onderneemt alle activiteiten in samenwerking met partijen van patiënten, naasten en professionals in de ggz, maar ook met onder andere ggz zorgaanbieders en relevante stakeholders buiten de ggz zoals Zorginstituut Nederland. Zo blijft Akwa GGZ op de hoogte van wat er speelt en sluiten de activiteiten aan bij de behoeften van het veld.

Meer informatie

Andere projecten vanuit kwaliteitsgelden Akwa GGZ

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website