Projectomschrijving

Binnen het project Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de Medisch Specialistische Zorg (KIDZ) werken de Patiëntenfederatie en haar leden samen om de kwaliteit van medisch-specialistische zorg in Nederland te optimaliseren door deze beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van patiënten. Het aanvragen van financiering van kwaliteits- en doelmatigheidsprojecten binnen het project KIDZ is mogelijk voor patiëntenorganisaties.

Doel

Het doel van KIDZ is het voor en door patiënten(organisaties) laten optimaliseren van de kwaliteit van medisch-specialistische zorg in Nederland door middel van het borgen van het patiëntenperspectief.

Patiëntenperspectief

Patiëntenorganisaties worden vaak door wetenschappelijke verenigingen van medische beroepsgroepen gevraagd om het patiëntenperspectief in te brengen in medische richtlijnen, kennisagenda’s, keuzehulpen, en indicatorensets. De (vaak) beperkte vergoeding die beschikbaar is, blijkt meestal onvoldoende voor degelijke inbreng door bijvoorbeeld een achterbanraadpleging. KIDZ biedt dan de aanvullende financiering. Patiëntenorganisaties kunnen ook hun eigen kwaliteitsprojecten aanvragen.

Beoordeling en aanvraag kwaliteitsgelden

Een onafhankelijke commissie beoordeelt alle aanvragen. Daarna vraagt de onafhankelijke Stichting Patiënt en Kwaliteit (SPK) de kwaliteitsgelden bij ZonMw aan. De stichting beheert vervolgens deze gelden.

Meer informatie

Andere projecten vanuit kwaliteitsgelden Patiëntenfederatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website