Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In juni 2020 zijn het Verbetersignalement Zinnige Zorg Psychose en het Verbetersignalement Zinnige Zorg PTSS door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vastgesteld. Deze signalementen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met partijen en deskundigen in het ggz-veld. In de verbetersignalementen wordt vastgesteld dat de zorg aan mensen met PTSS en psychose kan worden verbeterd.

Nadat de verbeterplannen zijn opgeleverd, zijn de partijen en het zorginstituut gestart met het verkennen en voorbereiden van de implementatie. De partijen in het HLA-GGZ hebben in 2021 gevraagd om budget om deze implementatie te ondersteunen. Gezien het belang van het onderwerp, is een aantal acties, zoals het opstellen van plannen van aanpak, eind 2020 al gestart. Vanaf december 2021 is de projectleider implementatie zinnige zorg gestart, in 2022 willen we gezamenlijk met de projectleider, partijen en het zorginstituut stappen zetten in de implementatie.

 

De belangrijkste verbeterpunten die zijn gesignaleerd in het zorgtraject van mensen met psychose:

• meer mensen met psychose krijgen cognitieve gedragstherapie als behandeling;

• meer mensen met psychose krijgen een jaarlijkse somatische screening.

 

De belangrijkste verbeterpunten die zijn gesignaleerd in het zorgtraject van mensen met een posttraumatische stress-stoornis:

• meer mensen met PTSS krijgen een traumagerichte behandeling;

• mensen met PTSS gaan minder benzodiazepinen gebruiken;

• PTSS wordt vaker herkend;

• de informatie-uitwisseling tussen GGZ en huisarts wordt verbeterd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website