Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een nieuw bekostigingsmodel voor de ggz is één van de speerpunten uit het Hoofdlijnenakkoord ggz 2019 – 2022 (HLA). Om bovenstaand doelstelling uit het HLA te realiseren is in 2019 een meerjarig programma Zorgprestatiemodel opgezet.

 

In het programma Zorgprestatiemodel werken brancheorganisaties, zorgaanbieders, zorgverleners, zorgverzekeraars, patiënten en overheid samen aan een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz). Die nieuwe bekostiging, het zorgprestatiemodel, gaat per 2022 in. Het programma werkt in opdracht van het Bestuurlijk overleg Hoofdlijnenakkoord GGZ (verder: BO HLA). De huidige opdracht loopt af op 31 december 2021.

 

Met het oog op een zorgvuldige overgang en een goede landing van het zorgprestatiemodel in de praktijk is het noodzakelijk het programma Zorgprestatiemodel nog een jaar voort te zetten t/m 31 december 2022. Het voorzetten van het programma Zorgprestatiemodel tot en met 31 december 2022 sluit aan bij het door de partijen van het HLA gewenste zorgvuldige implementatieproces.

 

Voor het realiseren van deze opdracht is centrale coördinatie van het programma Zorgprestatiemodel vereist. Op deze wijze wordt de continuïteit van het programma geborgd. Hiervoor stellen de partijen van het DO HLA een programmamanager aan, die invulling geeft aan het programmamanagement en -ondersteuning. Deze programmamanager rapporteert en legt verantwoording af aan het BO en/of DO HLA.

 

Het programmamanagement en -ondersteuning wordt gefinancierd vanuit de Kwaliteitsgelden GGZ. Deze Kwaliteitsgelden GGZ zijn ondergebracht bij ZonMW.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website