Projectomschrijving

Per 1 januari 2022 is er een nieuw bekostigingsmodel voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz): het zorgprestatiemodel (ZPM). Dit is 1 van de speerpunten uit het Hoofdlijnenakkoord ggz 2019 – 2022 (HLA-GGZ).

Doel

Om dit nieuwe bekostigingsmodel te realiseren is in 2019 een meerjarig programma zorgprestatiemodel opgezet.

Werkwijze

In dit programma werken brancheorganisaties, zorgaanbieders, zorgverleners, zorgverzekeraars, patiënten en overheid samen aan de invoering van het ZPM in de praktijk. Het programmamanagement heeft tot taak de overgang zorgvuldig te borgen, een goede landing van het ZPM te verzorgen en dit vanaf de 2e helft van 2022 zorgvuldig over te dragen aan de betreffende veldpartijen. De programmamanager legt verantwoording af aan het Bestuurlijk Overleg van het HLA-GGZ.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website