Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Leren & verbeteren vindt op verschillende niveaus plaats: binnen de beroepsgroep (macroniveau), tussen professionals (mesoniveau) en met de patiënt (microniveau). Binnen het huidige project staat de verbinding tussen de kwaliteitsinstrumenten op deze drie niveaus centraal. In het bijzonder kijken we daarbij naar de wijze waarop uitkomstinformatie kan worden gebruikt binnen de kwaliteitscyclus

Op macroniveau zal worden beschreven hoe het integrale kwaliteitsbeleid voor darmkanker de afgelopen tien jaren vorm en inhoud heeft gekregen en wat de effecten van dit beleid zijn geweest in termen van kwaliteitsverbetering en kostenreductie. Tevens gaan we in op de rol van nieuwe kwaliteitsinstrumenten en plaats in de kwaliteitscyclus. We beschrijven hoe de beroepsgroep uitkomstinformatie uit kwaliteitsregistraties kan vertalen naar de richtlijn. Maar ook hoe de kwaliteitsregistratie kan bijdragen aan richtlijn implementatie en compliance.

 

Op mesoniveau zal worden onderzocht hoe uitkomstinformatie (nog beter) kan worden geïntegreerd in de PDCA-cyclus van het ziekenhuis. Hiervoor worden de lessons learned vanuit verschillende initiatieven bij elkaar gebracht. Deze samenwerking wordt uitgebreid beschreven in het addendum ‘Generiek deel Verduurzamen Uitkomstgerichte Zorg’ en wordt ondersteund door de Federatie Medisch Specialisten en het Kennisinstituut.

 

Samen met Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK) zal een profielschets worden opgesteld van een patiëntvertegenwoordiger die participeert op macroniveau en mesoniveau. En zo de stem van de patiënt vertegenwoordigd binnen de beroepsgroep en tussen professionals. Tevens zal op microniveau onderzocht worden wat er nodig is om verschillende sets van uitkomstindicatoren bij elkaar te brengen om zo een totaalbeeld te krijgen van de uitkomsten voor de patiënt.

 

Darmkanker dient binnen het project als showcase. De eindproducten (bestaande uit blauwdrukken en handreikingen) zullen beschikbaar worden gesteld aan andere wetenschappelijke verenigingen en voor andere ziektebeelden.

 

Om de geleerde lessen voor alle wetenschappelijke verenigingen inzichtelijk te maken en het sluiten van de kwaliteitscyclus ook voor andere ziektebeelden te bevorderen, wordt tevens actief de samenwerking gezocht met de andere showcases binnen deze subsidieoproep (knieartrose (NOV) en chronische nierschade (NIV). Deze samenwerking wordt uitgebreid beschreven in het addendum ‘Generiek deel Verduurzamen Uitkomstgerichte Zorg’ en wordt ondersteund door de Federatie Medisch Specialisten en het Kennisinstituut.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website