Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) dienen elk een aanvraag in om showcases uit te werken voor knieartrose, coloncarcinoom en chronische nierschade. De wetenschappelijke verenigingen volgen een vergelijkbare kwaliteitscyclus maar deze cycli kunnen ook op punten verschillen in het gebruik van uitkomstinformatie en knelpunten in de aansluiting tussen de

verschillende kwaliteitsinstrumenten. Door gedurende de projecten ervaring, kennis en geleerde lessen uit te wisselen en die te analyseren en te bundelen, komen we tot één generieke aanpak voor de verankering van uitkomstgerichte zorg in de kwaliteitscyclus, die voor alle wetenschappelijke verenigingen toepasbaar is. We beschrijven in dit addendum de aanpak en de producten van het

overkoepelend deel. Dit project gaat uit van de drie hierboven genoemde, formeel door bestuur van de

wetenschappelijke verenigingen geaccordeerde showcases die zijn aangedragen via de daarvoor gangbare kanalen binnen de Federatie Medisch Specialisten (de Federatie).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website