Projectomschrijving

Mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, moeten hier vaak te lang op wachten.

Doel

4 landelijke partijen werken samen in de Landelijke Stuurgroep Wachttijden GGZ om deze wachttijden terug te brengen. Het gaat om Zorgverkzeraars Nederland (ZN), De Nieuwe GGZ (dNg), MeerGGZ en MIND. Alle activiteiten zijn er op gericht cliënten bijtijds (binnen de daartoe afgesproken Treeknormen) te kunnen helpen aan ggz-zorg.

Aanpak

In haar Actieplan beschrijft de stuurgroep 4 actielijnen waarlangs zij dit doet:

 • Volgen
  Via landelijke/regionale kwartaalrapportages inzage geven in en monitoren van de wachttijd.
 • Vertellen
  De stuurgroep deelt goede voorbeelden en resultaten via haar digitale platform of via congressen en webinars.
 • Versnellen
  Het gericht ondersteunen van die regio’s waar het niet goed gaat met wachttijden.
 • Verdiepen
  De stuurgroep bouwt voort op de kennis die eerder is opgedaan, bijvoorbeeld over complexe casuïstiek en ervaringsdeskundigheid.

Andere projecten vanuit kwaliteitsgelden hoofdlijnenakkoord ggz

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website