Projectomschrijving

Doel

Het project Casuïstiektafels hoogcomplexe ggz ziet toe op de organisatie van het tijdig bieden van de juiste zorg aan mensen die een hoogcomplexe geestelijke gezondheidszorgvraag hebben.

Werkwijze

Dit project bestaat uit 3 delen:

  • Continueren monitor
    We voeren de monitor van de 8 casuïstiektafels uit en ondersteunen de coördinatoren van de casuïstiektafels bij het inzichtelijk maken van de overlegstructuren in de regio en de plek van deze tafel daarin. We gaan oorzaken na van het lage aantal aanmeldingen binnen een regio om deel te nemen aan de casuïstiektafel. We bespreken of er een passendere/ doelmatigere variant van de tafel denkbaar is voor die regio.
  • Rapporteren
    De rapportage over het functioneren van de casuïstiektafels is feitelijk en beschrijvend van aard. De tussenrapportage van februari 2021 vormt hiervoor de basis.
  • Steun aan de 8 regionale casuïstiektafels
    Dit project biedt in 2021 voor elke casuïstiektafel hoogcomplexe ggz budget voor een tafelcoördinator voor 10 uur per maand. Die persoon draagt zorg voor de bekendheid van de tafel, de voorbereiding van de organisatie voor de besprekingen en het aanleveren van monitorgegevens voor het landelijk rapport.

Andere projecten vanuit kwaliteitsgelden hoofdlijnenakkoord ggz

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website