Projectomschrijving

 

 

Doel

 

Het in kaart brengen en analyseren van

organisatieveranderingen gericht op het verbeteren van uitkomsten van zorg door

veranderingen in het behandelvolume. Aandacht gaat uit naar curatieve zorg

binnen Nederlandse ziekenhuizen.

Resultaten

 

  • Veel optimisme bij beleidsmakers, verzekeraars en patiëntenorganisaties over de bijdrage die concentratie van zorg levert aan kwaliteit.
  • Uit literatuur blijkt dat voor 5 aandoeningen bewijs is voor positieve relatie tussen volume en kwaliteit. Echter de relatie tussen volume en kwaliteit van zorg is zelden eenduidig. Vrijwel alle studies gebruiken mortaliteit als uitkomstmaat, wat vaak niet passend of te beperkt is.
  • Veel initiatieven vinden plaats voor concentratie van zorg die worden gelegitimeerd vanuit het belang voor maatschappij en patiënt. Dit is in praktijk nauwelijks aangetoond.
  • Dringend behoefte aan kritische houding van beleidsmakers en de patiëntenbeweging inzake volume-initiatieven, waarbij bewijslast voor meerwaarde bij initiatiefnemers ligt.

 

Belangrijkste aanbeveling is een breed en multi-dimensioneel

beoordelingskader te hanteren bij de beoordeling van volume-initiatieven en een

meer integrale onderzoeksagenda die aansluit bij de praktijk van concentratie

van zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website