Projectomschrijving

Samenwerking tussen huisarts en specialist

Huisarts en specialist moeten nog meer samenwerken om de stijgende zorgkosten in de hand te houden. In 2015 hebben ziekenhuizen en huisartsen in de regio Utrecht daarom de overeenkomst “Zorg op de juist plek” afgesloten. Daarin spraken ze af om regionale transmurale samenwerkingsafspraken (RTA) te maken. Die zijn gericht op overdracht van zorg van het ziekenhuis naar de huisarts.

Leerbijeenkomsten rondom ervaringen van patiënten

Inmiddels zijn er RTA’s ontwikkeld voor patiënten met diabetes, longlijden en hart- en vaatziekten, maar die worden nog te weinig gebruikt. Daarom gaan we in dit onderzoek gezamenlijke leerbijeenkomsten voor Utrechtse huisartsen en specialisten organiseren, rondom ervaringen van patiënten en cijfers over de zorg die ze zelf leveren. Om die gegevens op te halen koppelen we de dossiers van huisarts en specialist in de regio aan elkaar.

Patiënt helpen op de juiste plaats in de zorg

Door die bijeenkomsten verwachten we dat huisartsen en specialisten in de regio leren beter samen te werken om de patiënt zoveel mogelijk op de juiste plaats in de zorg te helpen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website