Projectomschrijving

Kwaliteit visites verpleegkundig specialisten ten opzichte van huisartsenvisites

Om de werkdruk op de huisartsenposten te verminderen, wordt in de regio Twente gewerkt aan een taakherschikking door de inzet van verpleegkundig specialisten(VS) van de ambulancedienst. Deze studie onderzocht de kwaliteit van visites bij 24 klachten door getrainde VS en vergeleken dit met de gebruikelijke huisartsenvisites. 

Zeer hoge rapportcijfers

Patiënten gaven zowel de visites van de verpleegkundig specialisten (8,6) als die van de huisartsen (8,3) zeer hoge rapportcijfers. De huisartsen beoordelen de werkzaamheden van de VS ook positief en zien de inzet van de VS als een wenselijke ontwikkeling. 

Uit dit onderzoek bleek ook dat de VS in 87% van de visites werkten volgens de protocollen en de geleverde zorg bleek doelmatig. Of de geleverde zorg door de VS veiliger dan wel onveiliger is vergeleken met de huisartsen is op basis van deze studie niet te concluderen.

De VS genereert met €208 per visite meer kosten dan de huisarts met €132. Dit heeft vooral te maken met het hogere aantal ambulance inzetten bij de VS vergeleken met de huisarts. 

Toekomst visites door verpleegkundig specialist 

Bij toekomstige inzet van de VS bij visites zal veel aandacht uit dienen naar de juiste verdeling van visites tussen huisarts en VS op basis van urgentie en klacht en complexiteit. Ook dient nagegaan te worden hoe het aantal ambulance inzetten door de VS verlaagd kan worden. Verder is het belangrijk om de veiligheid langere tijd te blijven monitoren. Tenslotte kan nagegaan worden of werkdrukverlichting bij huisartsen daadwerkelijk leidt tot meer tijd voor de patiënt en betere kwaliteit. 

Raport Veilig visite rijden door verpleegkundig specialist

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website