Projectomschrijving

Medio 2012 heeft V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen een begin gemaakt met de inrichting van een Programma Standaarden Wijkverpleegkundige Zorg. Het doel van het programma is stapsgewijs te voorzien in de ontwikkeling en verspreiding van standaarden en richtlijnen voor wijkverpleegkundige zorg. Daartoe wordt nu een veldverkenning onder wijkverpleegkundigen uitgevoerd naar de behoeften aan richtlijnen en standaarden en een inventarisatie van de bestaande richtlijnen en standaarden.

Het gaat om de ontwikkeling van een:

  • vertaling van de opbrengsten van de veldverkenning naar een onderzoekagenda
  • pool van speciaal opgeleide wijkverpleegkundigen die participeren in richtlijnontwikkeling en autorisatie
  • wetenschappelijke adviescommissie
  • protocol voor richtlijnontwikkeling
  • gemakkelijk toegankelijke database voor wijkverpleegkundige standaarden en richtlijnen
  • communicatieplan voor verspreiding van de ontwikkelde richtlijnen
  • plan voor disseminatie van nieuwe richtlijnen naar praktijk en onderwijs
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website