Projectomschrijving

In de acute zorgketen is goede communicatie tussen de zorgverleners van groot belang. Goed gestructureerde informatieoverdracht vergroot de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Een structuur om informatie in de zorg over te dragen is de SBAR (Situation, Background, Assessment en Recommendation).

SBAR in de praktijk

In de dagelijkse praktijk blijken hulpverleners de SBAR structuur nog maar weinig te gebruiken. Met dit onderzoek wil de Amsterdamse regio deze gestandaardiseerde overdracht graag verder implementeren en onderzoeken of de SBAR bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. De focus ligt op de overdrachten tussen de ambulancedienst en de spoedeisende hulp. Al het ambulancepersoneel van Ambulance Amsterdam, SEH personeel van de ziekenhuizen AMC, VUmc, OLVG Oost en West worden getraind in het gebruik van de SBAR met e-learning en een training in kleinere setting. Als het onderzoek positief uitpakt zullen de trainingen verder worden uitgerold in heel Noord-Holland en Flevoland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website