Projectomschrijving

De Nederlandse samenleving is gebaat bij een gezonde en duurzaam inzetbare beroepsbevolking. Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen leveren hieraan een bijdrage door preventie en het verlenen van zorg, begeleiding en beoordeling bij verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Doel

ZonMw heeft de beroepsverenigingen van bedrijfs- en verzekeringsartsen (NVAB, NVVG en GAV) gevraagd om gezamenlijk een preprogrammeringsstudie uit te voeren met als doel een aanzet en mogelijkheden voor financiering te geven voor de ontwikkeling van een meerjarenplan voor integraal kwaliteitsbeleid in de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en de verzekeringsgeneeskunde. Dit omvat onder andere:

  • opleiding en nascholing
  • ontwikkeling en herziening evidence-based richtlijnen
  • inbreng bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige kennis in multidisciplinaire richtlijnen
  • implementatie van richtlijnen en andere kwaliteitsinstrumenten (zoals visitatie)
  • formuleren kennishiaten en afstemming met relevante ontwikkelingen in het veld
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website