Projectomschrijving

De gezondheidszorg in Nederland heeft te maken met een toenemende vraag naar zorg, een dreigend tekort aan zorgverleners en stijgende zorguitgaven. Een toekomstbestendig zorgsysteem, met kwalitatief hoogwaardige, doelmatige en toegankelijke zorg, is nodig. De Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen adviseert de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) over de gewenste ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg. Met als doel om een nieuwe beroepenstructuur voor de (gezondheids)zorg en opleidingscontinuüm te ontwikkelen voor kwalitatief hoogwaardige, doelmatige en toegankelijke zorg.

Doel

In dit project voert het Verwey-Jonker Instituut een begeleidend onderzoek uit in de vorm van een procesanalyse en evaluatie van de werkwijze. Het Instituut evalueert het gehele adviestraject Ontwerp zorg, beroepen en opleidingen 2030 én biedt handvatten voor de overdraagbaarheid van de werkwijze en de resultaten naar andere regio's.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website