Projectomschrijving

PGOsupport ontwikkelt samen met onderzoekers van het Athena Instituut van de Vrije Universiteit van Amsterdam een 'visuele routekaart'. Deze routekaart is bedoeld voor onderzoekers die op zoek zijn naar informatie om patiënten of cliënten op betekenisvolle wijze te betrekken bij het eigen onderzoek. De routekaart geeft toegang tot algemene kennis over patiënten participatie. Daarnaast biedt de routekaart informatie over randvoorwaarden voor succes, geschikte methodieken en instrumenten en relevante praktijkvoorbeelden. Binnen het project wordt geen nieuwe kennis ontwikkeld, maar geprobeerd om de bestaande kennis op een zodanige wijze te presenteren, dat deze aansluit bij de wensen en vragen van de gebruiker. Om dit te realiseren worden onderzoekers gedurende het project op verschillende momenten intensief betrokken bij de ontwikkeling. De visuele routekaart zal worden geïntegreerd in de reeds bestaande website www.participatiekompas.nl. Naar verwachting is de routekaart in de zomer van 2019 gereed.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website