Projectomschrijving

Menig arts en verpleegkundige ziet in de praktijk van alle dag waar de kwaliteit van de zorg nog te wensen over laat. Succesvol en blijvende verbetering realiseren, vraagt om specifieke kennis en expertise. En niet in de laatste plaats om goed leiderschap en multiprofessionele samenwerking.

Doel

Daarom ontwikkelen 8 umc’s vanuit het NFU-consortium ‘Kwaliteit van Zorg’ een postinitiële master ‘Kwaliteit en Veiligheid van de Patiëntenzorg’ voor zorgverleners. De master, die start per september 2014, leidt zorgverleners op tot leiders in de doelmatige verbetering van de kwaliteit van zorg. Vanuit hun eigen positie in de zorg zullen zij bijdragen aan de verspreiding van de verworven kennis op de werkvloer en daar concrete kwaliteitsverbeterprojecten initiëren, begeleiden en uitvoeren. Omdat leveren én tonen van kwaliteit een essentieel onderdeel is van de professionele verantwoordelijkheid van de zorgverlener!

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website