Projectomschrijving

Informeren oudere patiënten over behandelmogelijkheden

Het nemen van behandelbeslissingen is voor oudere patiënten met kanker nog complexer dan voor jongere patiënten. Dit komt o.a. doordat ingewikkelde informatie over de behandelmogelijkheden voor hen vaak moeilijker te begrijpen is. De manier waarop deze informatie het beste aangeboden kan worden aan ouderen is nauwelijks onderzocht.

Doel: welke wijze werkt voor ouderen? 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in welke wijze van presenteren van online keuzeondersteunende informatie het beste werkt voor ouderen. 

Methode: experiment onder 240 (ex-)kankerpatiënten

2 nieuwe presentatievormen worden getest die mogelijk beter aansluiten bij de cognitieve informatieverwerking van ouderen dan traditionele keuze-informatie, namelijk audiovisuele keuze-informatie (vergeleken met visuele informatie) en verhalende keuze-informatie (vergeleken met feitelijke informatie). Dit wordt gedaan door middel van een experiment onder 240 (ex-)kankerpatiënten. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het verbeteren van het besluitvormingsproces in de medisch specialistische zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website