Projectomschrijving

Het doel van dit project is verbetering van de kwaliteit van personenalarmering, en specifiek de samenwerking in de spoedzorgketen tussen centrale voor personenalarmering, huisartsenpost en spoedpost om risico’s voor patiëntveiligheid te verminderen.

Kwaliteit van personenalarmering

Er is weinig bekend over de kwaliteit van de afhandeling en opvolging van personenalarmering in de spoedzorgketen. Door het in kaart brengen van de supply chain kan een heldere probleemanalyse worden gemaakt om tekortkomingen zichtbaar te maken. De resultaten worden verwerkt in flowcharts, infographics en een video. Kennisverspreiding vindt plaats door een invitational conference, nieuwsbrieven, een onderzoeksrapport en artikel.

Resultaten

In het project zijn centrales voor personenalarmering, huisartsen, thuiszorgorganisaties, 112-meldkamers en ambulancediensten in de regio’s Rotterdam en Zuidoost-Brabant betrokken. De resultaten zijn bruikbaar voor partijen in de spoedzorgketen die betrokken zijn bij de afhandeling van meldingen via personenalarmering.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website