Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In het kader van de campagne Verstandig kiezen hebben de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en ZonMw de Verstandige Keuzes bij gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij kinderen van 0–18 jaar ontwikkeld. Dit project is gericht op de implementatie van deze verstandige Keuzes.

Resultaten

Hiervoor is een app ontwikkeld (voor zorgverleners en (ouders van) patiënten), als ook een zakkaartje met Verstandige Keuzes (voor zorgverleners) en samen met Stichting Kind & Ziekenhuis een patiëntenkaart (met tips voor het gesprek met de behandelend arts). Deze tools zijn namens de NVK landelijk verspreid onder alle kinderartsen en geplaatst op de NVK-website.
Sinds het implementatietraject zijn zorgverleners aanzienlijk beter bekend met de richtlijn en Verstandige Keuzes. De toegenomen bekendheid met de aanbeveling terughoudend te zijn met antirefluxmedicatie en de door zorgverleners gerapporteerde gedragsverandering zijn echter (nog) niet zichtbaar als dalende trend in het aantal voorschriften.

Samenvatting bij start

Gastro-oesofageale reflux is een normaal verschijnsel dat veel voorkomt bij kinderen van 0-18 jaar. Toch vindt regelmatig onnodig onderzoek en behandeling plaats. De campagne Verstandig Kiezen is opgezet om de kwaliteit van zorg te verbeteren door het gesprek tussen arts en ouders/verzorgers van patiënten op gang te brengen. Hierbij maakt men gebruik van Verstandige Keuzes, evidence-based aanbevelingen, om zo samen te bepalen wat de beste behandeling is.

Onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat het gebruik van antirefluxmedicatie de laatste jaren fors is gestegen terwijl uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het niet werkt om symptomen te verminderen. Mede om dit onnodige medicatiegebruik te reduceren worden de Verstandige Keuzes op diverse manieren verspreid, onder andere via posters en publicatie in tijdschriften.

Nadat deze informatie is verspreid, meten wij of deze campagne leidt tot het minder voorschrijven van antirefluxmedicatie bij kinderen en lagere zorgkosten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website