Projectomschrijving

Doel: opvolging verstandige keuzes bij acute wond

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen in hoeverre de aanbevolen verstandige keuzes voor patiënten met een (acute) wond worden opgevolgd door de zorgprofessionals van de spoedeisende hulpen (SEH's) en op de chirurgische dagbehandeling.

Proces: inventariseren huidig wondzorgbeleid en visie zorgverlener en patiënt

Hiervoor wordt geïnventariseerd welke belemmerende en bevorderende factoren het huidige wondzorgbeleid beïnvloeden bij het toepassen van de verstandige keuzes bij een acute wond. Ook wordt geïnventariseerd in welke mate patiënten met adequate leefregels naar huis gestuurd worden (conform verstandige keuzes) en hoe patiënten daarmee omgaan in de praktijk. De visie van artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en patiënten wordt hiervoor kaart gebracht. Hierdoor is het mogelijk om de ziekenhuizen te adviseren hoe implementatie, versnelling en opschaling van de verstandige keuzes van de acute wond mogelijk is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website