Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project onderzocht het effect van de Verstandige Keuze ‘Geen heup- en knievervangingen zonder adequate niet-operatieve behandeling’ op het gebruik van niet-operatieve behandelingen, zoals fysiotherapie, bij patiënten met heup- en knieartrose in Nederland. Het project is inmiddels afgerond. Wij hebben een vragenlijst verstuurd naar alle Nederlandse orthopedisch chirurgen waarmee we onderzochten in hoeverre zij gebruik maken van niet-operatieve behandelingen voordat ze overgaan tot knie-/heupprothese plaatsing. Tijdens het analyseren van de antwoorden hebben wij een vergelijking gemaakt met een eerdere studie van Hofstede et al., die in 2015 ook een vragenlijst naar orthopedisch chirurgen hebben verstuurd met hetzelfde soort vragen. Door deze vergelijking te maken konden we zien of het implementeren van de Verstandige Keuzes binnen de orthopedie effect heeft gehad op het gebruik van niet-operatieve behandelingen bij patiënten met heup- en knieartrose. Tevens hebben wij een vragenlijst verstuurd aan patiënten die op de wachtlijst stonden voor een heup- of knieprothese, of die recent een prothese hadden gekregen. Wij vroegen deze patiënten naar het effect van niet-operatieve behandeling op hun klachten, en we vroegen hen hoe tevreden zij zijn over verschillende soorten niet-operatieve behandelingen. De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om het toepassen van adequate niet-operatieve therapie bij patiënten met heup- of knieartrose in de toekomst te optimaliseren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Verstandige Keuze (VK) is bij 70% van de orthopeden bekend en wordt door 78% toegepast. De meeste orthopeden die de VK niet kennen, willen de VK in de toekomst gaan toepassen (84%). Orthopeden adviseren in vergelijking met 2013 vaker uitsluitend niet-operatieve behandeling. De stelling ‘Ik wil altijd eerst conservatieve behandelingen proberen’ geldt voor 98% van de orthopeden en voor 79% geldt ‘Patiënten hebben al een traject van conservatieve therapie achter de rug voordat ze zich bij mij presenteren’ als reden om dat niet te doen.

Zesenveertig procent (46%) van de patiënten heeft met de orthopeed besproken dat de klachten eerst conservatief worden behandeld en 17% van de patiënten zou belangstelling hebben gehad in meer informatie over deze behandeling. Patiënten ontvangen paracetamol (76%), voorlichting over artrose (71%) en de behandelmogelijkheden (68%) het vaakst, gevolgd door (fysio)therapie/oefentherapie (61%), leefstijladviezen zoals afvallen en bewegen (60%) en ontstekingsremmende pijnstillers (48%). Injecties in de knie, begeleiding bij afvallen, glucosamine en tramadol werden het minst vaak ontvangen (<30%). Voldoende tijd van de behandelaar(s) om alles goed uit te leggen draagt bij aan het vaker ontvangen van voorlichting over artrose en de behandelmogelijkheden. Patiënten waren het meest tevreden (1= helemaal niet tevreden, 10= heel erg tevreden) over het effect van ontstekingsremmende pijnstillers op pijn (7). Met een score van 6 waren de patiënten voldoende tevreden met het effect van (fysio)therapie/oefentherapie, tramadol en intra-articulaire injecties op pijn en met het effect van ontstekingsremmende pijnstillers en (fysio)therapie/oefentherapie op stijfheid en activiteiten van het dagelijkse leven. Geen enkele niet-operatieve behandeling heeft voor het effect op zwelling, kunnen werken, sporten en actief zijn in de vrijetijd van de patiënten een tevredenheidsscore hoger dan 6 gekregen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project onderzoekt het effect van de Verstandige Keuze ‘Geen heup- en knievervangingen zonder adequate niet-operatieve behandeling’ op het gebruik van niet-operatieve behandelingen, zoals fysiotherapie, bij patiënten met heup- en knieartrose in Nederland. Het project is inmiddels halverwege. Wij hebben een vragenlijst verstuurd naar alle Nederlandse orthopedisch chirurgen, waarmee we willen onderzoeken in hoeverre zij gebruik maken van niet-operatieve behandelingen voordat ze overgaan tot knie-/heupprothese plaatsing. De volgende stap is het analyseren van deze antwoorden. Daarbij willen wij een vergelijking maken met een eerdere studie van Hofstede et al., die in 2015 ook een vragenlijst naar orthopedisch chirurgen hebben verstuurd met hetzelfde soort vragen. Door deze vergelijking te maken kunnen we zien of het implementeren van de Verstandige Keuzes binnen de orthopedie effect heeft gehad op het gebruik van niet-operatieve behandelingen bij patiënten met heup- en knieartrose.

Tevens hebben wij een vragenlijst verstuurd naar patiënten die op de wachtlijst staat voor een heup- of knieprothese. Wij vragen deze patiënten naar het effect van niet-operatieve behandeling op hun klachten, en we vragen hoe tevreden zij zijn over verschillende soorten niet-operatieve behandelingen.

De resultaten van beide vragenlijsten helpen ons hopelijk om beter te begrijpen wat de waarde is van verschillende niet-operatieve behandelingen bij knie- of heupartrose, vanuit het perspectief van de patiënt en de orthopedisch chirurg.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er werden 710 orthopedisch chirurgen benaderd, waarvan meer dan 200 chirurgen reageerden op het verzoek om de vragenlijst in te vullen. Wij zijn momenteel bezig met het analyseren van de antwoorden en zullen deze antwoorden vergelijken met de resultaten van een eerdere enquête onder orthopedisch chirurgen door Hofstede et al.

Van de patiëntenenquête hopen wij in januari nog 20-30 ingevulde lijsten te verkrijgen. Daarna zullen wij ook starten met het analyseren van deze resultaten.

Het uiteindelijke doel van beide projecten is om op basis van de verzamelde informatie aanbevelingen te doen voor de verbetering van de implementatie van de Verstandige Keuze ‘Geen heup- en knievervangingen zonder adequate conservatieve therapie’ in de orthopedische praktijk.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

AANLEIDING

Deze aanvraag richt zich op de Verstandige Keuze nummer 1 van de NOV: Geen heup- en knievervangingen zonder adequate conservatieve behandeling. Artrose, of gewrichtsslijtage, is in Nederland de meest voorkomende gewrichtsaandoening. Naar verwachting zal het aantal patiënten met invaliderende artrose van heup en knie de komende jaren sterk blijven stijgen. Nationale en internationale richtlijnen adviseren om bij heup- en knieartrose te starten met (een combinatie van) bewezen effectieve conservatieve therapieën. Uit voorgaand onderzoek is echter gebleken dat heup- en knieartrosepatiënten slechts in geringe mate conservatieve behandelingen krijgen voorgeschreven. De Verstandige Keuze beoogt het gebruik van conservatieve therapie te optimaliseren, maar er is nooit onderzocht of dit effect ook daadwerkelijk wordt bereikt. Dit project wil onderzoeken: 1) Wat de invloed van het publiceren van het instrument Verstandige Keuze op het gebruik van conservatieve behandelingen bij heup- en knieartrose is geweest, 2) Wat bevorderende en belemmerende factoren voor het gebruik van de Verstandige Keuze zijn vanuit het perspectief van de orthopedisch chirurg en de patiënt en 3) Welke aanbevelingen gedaan kunnen worden om het gebruik van de Verstandige Keuze te optimaliseren.

 

METHODE

Onder leiding van een multidisciplinaire projectgroep zullen twee cross-sectionele onderzoeken worden uitgevoerd onder orthopedisch chirurgen en patiënten met heup- en knieartrose. De methodologie van deze studies zal vergelijkbaar zijn met een eerder onderzoek van het LUMC onder orthopedisch chirurgen en artrosepatiënten, waarvan wij de data gebruiken. Met behulp van deze bestaande data (pre-meting) en de resultaten van de voorgestelde surveys (post-meting) kan worden geanalyseerd of de publicatie van de Verstandige Keuze ‘Geen heup- en knie vervangingen zonder adequate conservatieve behandeling’ invloed heeft gehad op het daadwerkelijke gebruik van conservatieve behandelingen in de spreekkamer van de Nederlandse orthopedisch chirurg. Met de intervention mapping approach van Bartholomew et al. zullen bevorderende en belemmerende factoren in kaart worden gebracht. Op basis van deze factoren zal de projectgroep een voorstel ter verbetering van de implementatie van de Verstandige Keuze ontwikkelen.

 

RESULTATEN

De resultaten van dit onderzoeksproject zullen inzicht geven in het huidige gebruik van de Verstandige Keuze, alsmede bevorderende en belemmerende factoren voor het gebruik hiervan. Op basis van de onderzoeksresultaten zal de projectgroep aanbevelingen doen voor een verbeterde implementatie van het gebruik van conservatieve behandeling voorafgaand aan heup- en knievervangingen, zoals beoogd door de Verstandige Keuze. Tot de doelgroepen van dit onderzoek behoren alle partijen die betrokken zijn bij de conservatieve behandeling van heup- en knieartrose, te weten: orthopedisch chirurgen, reumatologen, huisartsen, bedrijfsartsen, sportartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en uiteraard de patiënten. De resultaten zullen worden beschreven in publicaties die bij nationale en internationale peer-reviewed tijdschriften worden aangeboden.

 

IMPLEMENTATIE

Binnen de projectgroep is ruime ervaring met het ontwikkelen van implementatiestrategieën aanwezig. Kennisoverdracht en de aanbevelingen voor een implementatiestrategie zullen worden gebaseerd op de gevonden belemmerende en bevorderende factoren. Er zal worden samengewerkt met beroepsverenigingen en patiëntorganisaties om, zowel vanuit het perspectief van de orthopedisch chirurg als dat van de patiënt, optimaal rekening te houden met deze factoren bij het ontwikkelen van een voorstel ter optimalisering van de implementatie van de Verstandige Keuze. Betrokken organisaties hebben steun toegezegd voor het verspreiden van de onderzoeksresultaten en de hieruit voortkomende voorstellen ter optimalisatie van de Verstandige Keuze-implementatiestrategie. Dit voorstel zal worden uitgedragen met behulp van een rapportage. Daarnaast wordt (interactief) informatiemateriaal ontwikkeld voor patiënten en zorgprofessionals. De resultaten van dit project zullen tenslotte voor presentaties worden aangeboden op wetenschappelijke congressen (NOV-congres, Bedrijfsgeneeskundige Dagen, Dag van de Fysiotherapeut) en worden geïntegreerd in nascholingstrajecten voor de betrokken zorgprofessionals.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website