Projectomschrijving

Nederland kent veel inspirerende voorbeelden van goede zorgpraktijken. Deze best practices laten zien dát en hóe het mogelijk is om kwaliteits- en doelmatigheidswinst te boeken in de zorg. De verspreiding hiervan verloopt echter moeizaam. Het consortium Kwaliteit van Zorg van de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (umc's) wil de actieve uitwisseling van kwaliteitsverbeteringen en implementatie in de dagelijkse patiëntenzorg bevorderen, en begeleidt de umc's hierin voor de thema's medicatieveiligheid, perioperatieve zorg en interne audit.  

Doel

Beoogd doel is tot een compilatie van tools ter bevordering van implementatie van verbeterprojecten te komen, waarmee de kwaliteit van de zorg op topniveau kan worden gebracht.  

Verwachte resultaten

Dit project maakt duidelijk in welke mate, onder welke voorwaarden en tegen welke kosten, het uitwisselen van kwaliteitsbeleid tussen umc's onder begeleiding van het consortium heeft bijgedragen aan betere kwaliteit van de verleende zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website