Projectomschrijving

Rolmodellen in klinische praktijken beter inzetten

Het belang van gezamenlijke besluitvorming in de spreekkamer staat inmiddels buiten kijf. Maar hoe leren artsen eigenlijk belangrijke beslissingen samen met hun patiënten te nemen? Dit project vertrekt vanuit de veronderstelling dat leren van rolmodellen een sleutelrol speelt in dat proces. Jonge artsen – co-assistenten en artsen in opleiding tot specialist – worden in de praktijk gevormd en kijken de kunst van het vak af van ervaren beroepsbeoefenaren. Het doel is om te komen tot goed onderbouwde aanbevelingen over hoe rolmodellen in de klinische praktijk beter kunnen worden ingezet. 

Groepsinterviews met (aankomend) artsen en patiënten en diens familie

We gaan dit onderzoeken door groepsinterviews te houden met zowel (aankomend) artsen als patiënten en hun familie. We concentreren ons op gezamenlijke besluitvorming bij de fertiliteitsgeneeskunde en op de intensive care.

Samenwerkingen

In het project wordt samengewerkt met het forum opeenicliggen.nl, met Freya, vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen en met de NVOG en NVIC. 

Interview


Universitair docenten medische ethiek aan het Radboudumc Gert Olthuis en Anke Oerlemans vertellen in een interview meer over hun onderzoek naar gezamenlijke besluitvorming in de klinische praktijk.

> lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website