Projectomschrijving

In 2014 publiceerde de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) 5 urologische Verstandige Keuzes:

  • Verstandige Keuze 1: Doe geen botscan bij prostaatkanker als de kans op uitzaaiingen.
  • Verstandige Keuze 2: Begin bij een prostaatontsteking zonder koorts pas met antibiotica als de urinekweek groei van bacteriën laat zien.
  • Verstandige Keuze 3: Maak niet standaard een balzakecho bij jongens met een nietingedaalde bal.
  • Verstandige Keuze 4: Maak niet standaard een CT-scan van de buik bij patiënten met bloed in de urine dat met het blote oog niet zichtbaar is.
  • Verstandige Keuze 5: Kies niet standaard voor een buikecho of kijkonderzoek van de blaas bij terugkerende blaasontstekingen.

Doel

In dit project hebben we bekeken hoe de urologische Verstandige Keuzes worden gebruikt in de dagelijkse klinische praktijk.

Resultaat

Dossieronderzoek naar de toepassing van de urologische Verstandige Keuzes leert ons dat de Keuzes nog beter zouden kunnen worden nageleefd. Bij Verstandige Keuze 1 lijkt zelfs sprake te zijn van ondergebruik in plaats van overgebruik.

Vragenlijstonderzoek en interviews met urologen laten zien dat er barrières worden ervaren. Patiënten staan bijvoorbeeld niet altijd open voor het bespreken en toepassen van de urologische Verstandige Keuzes. Of er worden door de urologen moeilijkheden mee ervaren vanwege bijvoorbeeld een andere culturele achtergrond van de patiënt of een lagere sociaaleconomische klasse. Tegelijkertijd ervaren urologen in de Randstad dat patiënten mondiger zijn ten opzichte van patiënten in het noorden en hetzuiden van het land, wat kan maken dat een gesprek over Verstandig Kiezen minder makkelijk of in zijn geheel niet tot stand komt.

De NVU kan deze informatie gebruiken om het gebruik van de urologische Verstandige Keuzes te bevorderen.

Interview

Onderzoeker Lionne Venderbos vertelt over de ervaringen met 5 verstandige keuzes in de urologie: wat zijn de kansen en belemmeringen voor samen beslissen in de spreekkamer van de uroloog?

> Lees het interview met Lionne Venderbos

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website