Projectomschrijving

 

 

In dit project hebben de Federatie van Medisch Specialisten en de Patiëntenfederatie NPCF de strategie voor communicatiecampagne ontwikkeld, die de programma’s Verstandig Kiezen en Samen Beslissen verbindt. Hierin worden specialisten en patiënten ondersteund om in gezamenlijkheid beslissingen te nemen over gepast gebruik van zorg. De communicatiestrategie draagt bij aan een gemeenschappelijk taal en beeld voor specialisten en patiënten. Dit is een basisvoorwaarde om wederzijds begrip te verhogen en de drempel om met elkaar in gesprek te gaan te verlagen. Daarnaast zet de strategie in op een herhaaldelijke blootstelling van de campagneboodschap: hoe vaker mensen worden blootgesteld aan iets waar ze positief of neutraal tegenover staan, hoe positiever ze dit gaan beoordelen. De campagne doorbreekt het automatisme van artsen en patiënten in de spreekkamer door op de juiste tijd en plaats het gewenste gedrag (Samen Beslissen) te faciliteren. De strategie met een aanpak voor de invulling van het creatief concept en uitvoering is ingediend als vervolg subsidieaanvraag bij Zorginstituut Nederland.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website