Projectomschrijving

Informatie over beperkte gezondheidsvaardigheden niet toereikend

30-50% van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van beslissingen over hun gezondheid en zorg. 

Veel zorgverleners ervaren in hun dagelijkse praktijk problemen in de omgang met deze groep patiënten, maar weten niet goed welke methodieken en tools er zijn om hen daarbij te ondersteunen, welke methode het best werkt, bij welke doelgroep en op welke moment in het zorgproces. 

Structureel inbedden kennis over beperkte gezondheidsvaardigheden

Het doel van dit project is om kennis en oplossingsrichtingen aan te dragen aan zorgverleners om de aanpak van beperkte gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg te bevorderen en meer structureel in te bedden.

Verankeren systematische aanpak

Dit project resulteert in een overzicht van breed gedragen oplossingen, aanbevelingen en scenario’s om kansrijke vervolgstappen te kunnen zetten ter verankering van de systematische aanpak van beperkte gezondheidsvaardigheden binnen de Nederlandse curatieve zorg.

Resultaten

Rapport 'Beter omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg'

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website