Projectomschrijving

Waar zitten de lacunes, ofwel de witte vlekken, in kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden? Dat is de centrale vraag van dit project. Onder kwaliteitsstandaarden verstaan we in dit project landelijke mono- of multidisciplinaire richtlijnen, handreikingen, veldnormen, zorgstandaarden of zorgmodules, al dan niet op evidence based wijze ontwikkeld. Het project geeft bouwstenen aan beroepsorganisatie V&VN voor prioritering van nieuwe of te herziene kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Er werden 156 landelijke kwaliteitsstandaarden geïdentificeerd. Aan 17 problemen uit de Nationale Kernset (versie 0.1) wordt in de kwaliteitsstandaarden nog geen aandacht besteed. Dit betreft bijv. problemen met zich wassen; problemen met converseren; problemen met het uitvoeren van dagelijkse routinehandelingen. 

Onderbelicht in bestaande kwaliteitsstandaarden

De volgende fasen uit het verpleegkundig proces worden in de bestaande kwaliteitsstandaarden onderbelicht: 

  • het formuleren van de beoogde resultaten en het vaststellen van de planning;
  • de evaluatie van de situatie van de patiënt en beoogde resultaten. 

Meer dan een derde van de kwaliteitsstandaarden blijkt op korte termijn herzien te moeten worden.

Aanbevelingen 

Aanbevelingen aan het Programmabureau Kwaliteitsstandaarden van V&VN gaan over: 

  1. het actueel houden van het in dit project gemaakte kwaliteitsstandaardenoverzicht
  2. het formuleren van een plan van aanpak voor de door stakeholders geadresseerde thema’s die zij missen in bestaande kwaliteitsstandaarden
  3. het gebruik van het kwaliteitsstandaardenoverzicht om samen met stakeholders onderwerpen voor nieuwe of te herziene kwaliteitsstandaarden te kiezen
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website