Projectomschrijving

Behoefte

Er is behoefte aan een kwaliteitsstandaard waarin de zorg rondom seksuele gezondheid/problematiek van mensen bij wie het seksueel functioneren veranderd door een chronische ziekte, lichamelijke beperking of oudere leeftijd wordt beschreven.

Ontwikkelen kwaliteitsstandaard

Ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard bij volwassenen (18 jaar en ouder) bij wie het seksueel functioneren is veranderd als gevolg van lichamelijke beperking, leeftijd of chronische ziekte, in het bijzonder kanker. Dit gebeurd in samenwerking met verpleegkundig(specialist)en, verzorgenden en cliënten.

3 verschillende fasen

De ontwikkeling van de kwaliteitstandaard bestaat uit 3 fasen: 

  1. Samenstelling van de werkgroep met o.a. verpleegkundig specialisten, cliënten en andere zorgprofessionals. 
  2. Een analyse van de knelpunten uit de praktijk en het formuleren van uitgangsvragen. Deze vragen worden vervolgens beantwoord, dit zijn de aanbevelingen. 
  3. Zorgverleners toetsende kwaliteitsstandaard op inhoud en toepasbaarheid in een commentaarronde; een praktijktest vindt plaats en de definitieve tekst geschreven en ter autorisatie aangeboden bij de V&VN en cliëntenorganisatie(s).
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website