Projectomschrijving

Verpleegkundigen en verzorgenden in de eerste lijn ervaren knelpunten in hun zorgpraktijk die te maken hebben met zorgmijding. Zo is vaak onduidelijk wat risicofactoren zijn, hoe zorgmijding kan worden voorkomen en welke interventies geschikt zijn bij zorgmijding. Ook is aandacht nodig voor de context, ethische componenten en wettelijke kaders.

Doel

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een richtlijn voor het signaleren van en omgaan met zorgmijding in de eerste lijn.

Doelgroepen

De richtlijn is bruikbaar voor verpleegkundigen en verzorgenden in de eerste lijn die te maken krijgen met mensen die zorg mijden of missen. Het gaat om verpleegkundigen en verzorgenden die werkzaam zijn in diverse settings, zoals een sociaal wijkteam, een wijkverpleegkundig team, een thuiszorgteam of als POH-GGZ. Daarnaast is de richtlijn van belang voor cliënten, voor andere sociaal werkers, huisartsen, managers en beleidmakers.

Resultaten

De ontwikkelde richtlijn biedt verpleegkundigen en verzorgenden kennis over risicofactoren voor zorgmijding, concrete handvatten voor het signaleren van symptomen, het inzetten van interventies en het toeleiden naar andere zorg. Daarnaast geeft de handreiking voor wijkverpleegkundigen concrete handvatten voor een goede samenwerking rond zorgmijding in de eerste lijn. Ook zijn er handzame samenvattingskaarten ontwikkeld voor professionals en cliënten.

Samenwerking

Een werkgroep met afgevaardigden van V&VN, andere beroepsverenigingen, ervaringsdeskundigen en andere experts heeft de richtlijn ontwikkeld met ondersteuning van het Trimbos-instituut.

Downloads

Interview


Projectleider Nicole van Erp vertelt over het ontwikkelproces van de richtlijn 'Zorgmijding in de eerste lijn' en deelt eraringen en tips voor richtlijnontwikkeling.

> Lees het interview

Meer informatie

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden

Vanuit het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden financieren we de ontwikkeling én update van kwaliteitsstandaarden voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website