Projectomschrijving

Knelpunten die te maken hebben met zorgmijding

Verpleegkundigen en verzorgenden in de eerste lijn ervaren knelpunten in hun zorgpraktijk die te maken hebben met zorgmijding. Zo is vaak onduidelijk wat risicofactoren zijn, hoe zorgmijding kan worden voorkomen en welke interventies geschikt zijn bij zorgmijding. Ook is aandacht nodig voor de context, ethische componenten en wettelijke kaders.

Ontwikkelen kwaliteitsstandaard

Doelstelling is om een kwaliteitsstandaard te ontwikkelen voor het signaleren en omgaan met zorgmijding in de eerste lijn. De doelgroep zijn jeugdigen, volwassenen en ouderen met complexe lichamelijke, psychische en/of (psycho)sociale problemen, die om diverse redenen noodzakelijke zorg mijden.

Samenwerking

Met ondersteuning van het Trimbos-instituut ontwikkelt een werkgroep met afgevaardigden van V&VN, andere beroepsverenigingen, ervaringsdeskundigen en andere experts de kwaliteitsstandaard. De kwaliteitsstandaard bestaat uit de volgende modules: risicofactoren, signaleren, (preventieve) interventies, monitoren, evalueren en organisatie en samenwerking.

Interview

Projectleider Nicole van Erp en wijkverpleegkundige Froukje van der Honing vertellen hoe de conceptrichtlijn Zorgmijding verpleegkundigen en verzorgenden helpt om zorgmijding te signaleren en ermee om te gaan. De aanvullende handreiking geeft handvatten voor de samenwerking met andere disciplines in de wijk, zoals sociaal werk.

Lees het interview

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website