Projectomschrijving

Bestaande verpleegkundige en verzorgende kwaliteitsstandaarden kennen een verschillende opbouw en vormgeving. Dit helpt niet in het makkelijk vinden van informatie.

Resultaten en werkwijze

V&VN heeft samen met bureau Maters & Hermsen in co-creatie sessies met verpleegkundigen en verzorgenden, gewerkt aan een sjabloon met een eenduidige opbouw en vormgeving én dat aansluit bij de wensen van verpleegkundigen en verzorgden. Ook is er een toegankelijk digitaal platform gemaakt waar verpleegkundigen en verzorgenden geïnformeerd worden over activiteiten met betrekking tot kwaliteitsstandaarden, waar uitwisseling plaatsvindt en waar de standaarden makkelijk vindbaar zijn.

Sjabloon

Het sjabloon is gedigitaliseerd door bureau Eformity. Het was mogelijk om 1 uniform sjabloon te maken voor de kwaliteitsstandaarden dat voldoet aan de wensen van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Het was niet mogelijk om 1 standaard afgeleid product te maken bij een kwaliteitsstandaard. Daarvoor is de inhoud en toepassing van de verschillende producten te divers.

Digitaal platform

Het V&VN digitaal platform heeft 4 functionaliteiten:

  1. een promotieplek voor de standaarden met actualiteiten of updates
  2. een plek met achtergrondinformatie en verdiepende informatie over de standaarden
  3. een plek voor oproep tot deelname aan de standaarden trajecten
  4. een databank kwaliteitsstandaarden. Hier is makkelijk te zien welke standaarden zijn geautoriseerd, welke in ontwikkeling zijn en over welke verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten nog mee kunnen   denken.

Onderdeel van dit digitale platform is een overzichtelijke databank waarin alle standaarden en afgeleide producten vrij beschikbaar zijn. Door webbouwer Dept en V&VN is samen met verpleegkundigen en verzorgenden gewerkt aan de inrichting van het platform en de databank, zodat deze aansluiten bij de informatie waar in de praktijk behoefte aan is.

Beoordelingscriteria voor opname van de standaarden in de databank zijn:

  • V&VN is (mede)eigenaar
  • juridische status (kwaliteitsstandaarden)
  • actualiteit (niet ouder dan 5 jaar)
  • kwaliteitscriteria (voldoen aan de AQUA-criteria voor kwaliteitsstandaarden

Voor standaarden waarvan V&VN geen eigenaar is, wordt doorgelinkt naar de website of database van andere organisaties. V&VN gaat in gesprek gaan met afdelingen die betrokken zijn bij kwaliteitsstandaarden waar V&VN (mede)eigenaar van is die niet voldoen aan alle criteria en die niet in revisie zijn.

Meer informatie

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden

Vanuit het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden financiert ZonMw de ontwikkeling én update van kwaliteitsstandaarden voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website